• Zielgruppen
  • Suche
 

Dipl.-Jur. Izzettin Kassam Arici

E-Mail:kassam.aricijura.uni-hannover.de
Telefon+49 511 762 17548
Fax:+49 511 762 17544
Raum:917 (1502)
Bild von Izzettin Kassam Arici

Dr. iur. Andreas Dieckmann, AkadR a.Z.

E-Mail:dieckmannjura.uni-hannover.de
Telefon+49 511 762 8134
Fax:+49 511 762 5958
Raum:1013 (1502)
Bild von Andreas Dieckmann, AkadR a.Z.

Sorry, keine Person spezifiziert

Sorry, keine Person spezifiziert

Dipl.-Jur. Alexander Ihlefeldt

E-Mail:alexander.ihlefeldtjura.uni-hannover.de
Telefon+49 511 762 8245
Fax:+49 511 762 5958
Raum:1031 (1502)
Bild von Alexander Ihlefeldt

Sorry, keine Person spezifiziert

Dr. iur. Christoph Sorge

E-Mail:christoph.sorgejura.uni-hannover.de
Telefon+49 511 762 8272
Fax:+49 511 762 5958
Raum:1028 (1502)
Bild von Christoph Sorge

Dipl.-Jur. Daniel Wall

E-Mail:daniel.walljura.uni-hannover.de
Telefon+49 511 762 8222
Fax:+49 511 762 8230
Raum:1017 (1502)